Frisdranken = silent killers

Een lekker glas frisdrank, het kan bijzonder smaken. Eén of twee per dag, verder aangevuld met water, kan geen kwaad denken we dan. Welnu, het tegendeel blijkt!

Frisdrank even schadelijk als alcohol?

De Tufts University in Boston deed onderzoek  naar de gevolgen voor de lever van het dagelijks gebruik van frisdrank. Niet-alcoholische leververvetting kwam vaker voor bij proefpersonen die dagelijks frisdrank dronken in vergelijking met zij die dat niet deden. Van deze aandoening wordt gesproken wanneer het aantal vetcellen in de lever is toegenomen en dit niet te verklaren valt met alchoholgebruik. Bij mensen die meer dan één gesuikerd drankje per dag dronken, werd een hogere hoeveelheid vet vastgesteld. Die verhoogde hoeveelheid werd niet vastgesteld wanneer het ging om light frisdranken.

Overschakelen naar light dan maar?

Wie denkt de dans te ontspringen door over te schakelen naar light frisdrank, vangt echter bot. Want deze zijn al even schadelijk als de gewone, zij het niet voor de lever maar voor de hersenen! Onderzoekers aan de Boston University School of Medicine stelden namelijk in hun onderzoek met meer dan 4000 deelnemers vast dat dagelijkse drinkers van light frisdranken 3 keer meer kans hadden voor zowel een hartinfarct als de ontwikkeling van dementie.

Laten we het dan maar gewoon houden op een watertje!


mohammed

No description.Please update your profile.

abacus-hotel